Framtiden är så nära nu att varje beskrivning av nutiden är en beskrivning av framtiden.

Varmt välkommen tillbaka om några månader.
Då är framtiden här...